Ceny koncertů a vydaných CD a MC

Všechny uvedené ceny jsou aktuální k 1.6.2006. U objednávek hudebních nosičů je třeba k výsledné ceně připočíst i poplatek za poštovné.

Ceny koncertů

V ceně koncertů je zahrnut poplatek za ozvučení a nasvícení. Ceny produkcí dle vzájemné dohody.

Cenové rozpětí koncertů: od 4.000,- Kč do 15.000,- Kč

Doprava: 6,- Kč/km

Program k nabídce: Orel času, Orel vítězství, skladby z autorského CD Doteky, Sporckova hrobka, Millenium I. a II.

Program pro koncerty představuje hudba, která je mystická a romantická, a je doplněna latinskými citáty s českým, nebo anglickým překladem, Shakespearovými Sonety, či verši R.Thákura a průvodním slovem MUDr. Františka Jansy. Do pořadu lze zakomponovat i historii a současnost daného místa.

Z tohoto důvodu je hudba velmi vhodná pro koncerty zejména na hradech a zámcích, nebo kostelích, náměstích či kulturních objektech apod. Vše je kompletně nazvučeno a nasvíceno vlastní technikou. Nejideálnější pro produkce jsou exteriéry, které dávají velký prostor vyniknout hudbě a vše umocňuje atmosféru nasvícení.

Ceny hudebních nosičů (CD, MC)

Máte-li zájem o některý z vydaných hudebních nosičů, můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů.

Tauches - Doteky

Tauches - Doteky

CD bylo vydáno za finanční podpory francouzské firmy Pierre Fabre Medicament. Obsahuje celkem sedm skladeb, mezi které patří např. Ohňové oratorium či Doteky.

CD: 200,- Kč
MC: 150,- Kč

The Heart - Srdce

The Heart - Srdce

Autorovo první vydané CD, které obsahuje celkem devět skladeb s tématikou romantické a mystické hudby.

CD: 100,- Kč

Pronájem audiotechniky

Nabízíme možnost pronájmu audiotechniky. Cena dle vzájemné dohody.